HemByggserviceAnläggningKontaktOm oss

 

 
FöretagetKvalitétMiljö
BS Entreprenad AB´s kvalitétspolicy

BS Entreprenad´s kvalitetspolicy bygger på
vetskapen, att okomplicerade, väl genomtänkta
samarbetsformer och rutiner, mellan såväl
externa som interna kunder är det bästa sätt
att tillskapa och vidmakthålla rätt kvalitet i en
verksamhet.

Det är därför BS Entreprenad´s kvalitetspolicy att
genom lyhördhet för våra kunders förväntningar
skapa förutsättningar för ett samarbete,
som bygger på förtroende och respekt för
varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att BS Entreprenad strävar efter att:

 •  I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden
   för produktionen över hela dess livslängd, blir så
   låg som möjligt för kunden.

 •  Stödja, rådge och informera, såväl beställare som
   underentreprenörer och leverantörer, för att
   säkerställa slutproduktens kvalitet

 •  Driva våra arbetsplatser med god ordning och
   säkerställd arbetsmiljö.

 •  Hålla utlovade färdigställandetider.

 •  Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

 •  Göra varje beställare och projekt till en referens.