HemByggserviceAnläggningKontaktOm oss

 

 
FöretagetKvalitétMiljö
Om BS Entreprenad AB

BS Fastighetsservice AB har varit verksamt sedan 1982
och har sedan dess erbjudit ett stort urvalav tjänster
inom byggnads, fastighetsunderhåll samt
anläggning och skötsel av grönytor.
Företagets två huvudsakliga verksamhets
områden drevs tidigare i två separata dotterbolag.
Hofors Byggteknik AB samt Hofors Parkentreprenad AB.
2009 beslutas att dessa båda verksamheter skall samordnas i ett bolag.

BS Entreprenad AB

I företagsledningen verkar
Mats Östblom och Stefan Norrgård.

Vår gemensamma långa erfarenhet inom branschen medför dels att vi har ett mycket stort kontaktnät dels
mycket stor erfarenhet av de problem som kan uppstå under ett entreprenadprojekt och givetvis även erfarenhet
om hur dessa skall undvikas och lösas.
Företagets mångåriga verksamhet inom Hofors medför en god lokalkännedom och med detta följande låga
kostnader för resor och restider vid arbeten av denna art.
I företaget pågår en kontinuerlig fortbildning av personalen
Vårt arbetsområde är idag geografiskt främst att finna inom området Gästrikland, då främst inom Hofors, Sandviken, Gävle och Ockelbo Kommuner.
Styrelsens säte är Hofors.
Bland våra kunder finns dels privata fastighetsbolag, kommunala bostadsföretag, kommuner, industrier,
samt ett flertal andra beställare.